Enkele 'kortingen' op een rij

Enkele 'kortingen' op een rij

Mutualiteiten / Ziekenkas
Bijna alle mutualiteiten hebben in hun aanvullende ziekteverzekering een tegemoetkoming voor jeugdactiviteiten voorzien. Informeer je via de kantoren of website van je mutualiteit! Bezorg het formulier op ons secretariaat. Wij vullen dit in na de deelname en bezorgen deze rechtstreeks aan je mutualiteit.

Diesterweg's Hulpkas
Enkel mogelijk voor kinderen schoolgaand in het Stedelijk Onderwijs van Antwerpen. Tegemoetkomingen voor schoolklassen en ook voor Kindervreugdvakantiekampen. Meer inlichtingen en aanvragen via de school van je kind(eren), niet via Kindervreugd!

Werkgever
Sommige werkgevers geven korting aan hun werknemers voor jeugdactiviteiten. De attesten die je hiervoor moet laten invullen, kan je bezorgen op ons secretariaat. Deze worden na deelname door ons ingevuld en opgestuurd.

Gekkofonds
Heb je desondanks betalingsproblemen? Misschien kom je wel in aanmerking voor ons 'Gekkofonds'? Onder bepaalde voorwaarden komt dit fonds tot maximum de helft tussen in de deelnamekosten voor binnenlandse vakantiekampen, speelpleinen en woensdagbende.
Meer info en voorwaarden: mailen naar evi@kindervreugd.be.

Fiscaal attest
Voor kinderen ONDER de 12 jaar kan je een deel van de deelnameprijs (met een maximum van € 11,20 per dag) fiscaal inbrengen. Je ontvangt daarvoor in het begin van het volgende kalenderjaar automatisch per mail een fiscaal attest met vermelding van het aantal dagen van deelname en de deelnameprijs.
OPGELET: Het fiscaal attest voor kinderen met een zware handicap ONDER de 18 jaar en die hebben deelgenomen aan een ander kamp dan één van onze Special-kampen (Puur Plezier, Autikamp of Uitdaging op wieltjes) wordt niet automatisch thuisbezorgd en dient u op te vragen op ons secretariaat!