Het Gekkofonds

Het Gekkofonds

Ondanks onze lage prijzen is op vakantie gaan voor veel mensen nog een onbetaalbare luxe.
Daarom richtte Kindervreugd in 2008 het ‘Gekkofonds’ op. Met dit fonds willen we op een bescheiden manier bijspringen waar nodig, zodat alle kinderen een kans krijgen om te spelen in een veilige en gezonde omgeving, ongeacht hun thuissituatie.

Steun het Gekkofonds

Jij kan helpen door je steentje bij te dragen! Omdat we iedereen de kans willen geven om te steunen naar eigen mogelijkheid, zijn er verschillende opties om heel concreet te steunen*:

16 euro**: ik sponsor 2 speelpleindagen op een Gekkootje van Kindervreugd
37 euro***: ik sponsor 2 kampdagen
85 euro***: ik sponsor 50% van een vakantieweek in een verblijf van Kindervreugd
175 euro***: ik sponsor een volledige vakantieweek

Een bijdrage storten kan rechtstreeks op rekeningnummer Gekkofonds: BE63 0682 5167 4308

Wil je meer weten over het Gekkofonds of andere vormen van steun of sponsoring: mail dan naar info@kindervreugd.be.
Zelf een actie opzetten voor het Gekkofonds? Dit kan ook: mail je idee naar evi@kindervreugd.be.

* Wij gebruiken deze bijdragen integraal voor het steunen van kinderen die dit nodig hebben en sturen bijgevolg geen lidkaart of gadget op. Deze bijdrage is niet fiscaal aftrekbaar.
** Dit bedrag is gebaseerd op de gemiddelde prijs van een speelpleindag zonder activiteits- en andere kosten.
*** Dit bedrag is gebaseerd op de gemiddelde prijs van een kampdag zonder activiteits- en andere kosten.