INVESTEER

INVESTEER

JA! Ik steun Kindervreugd

Hoe kan ik steunen?

Steun het Gekkofonds!
Het Gekkofonds ondersteunt kinderen uit gezinnen die 'even niet mee kunnen'. Het fonds betaalt een deel van de deelnameprijs en zorgt er op die manier voor dat deze kinderen toch mee op vakantie of speelplein kunnen. Broodnodig dus in deze tijden.

Wat is het effect van mijn steun?

  • u stort € 16: dan kan een kind 2 speelpleindagen op een Gekkootje van Kindervreugd komen spelen
  • u stort € 37: u sponsort 2 vakantiekampdagen
  • u stort € 85: u schenkt 50% van een vakantieweek in een verblijf van Kindervreugd
  • u stort € 175: u doneert een volledige vakantieweek in een verblijf van Kindervreugd

Uiteraard kiest u helemaal zelf hoeveel u stort. U kan maandelijks kleine bedragen storten via domiciliëring of in één keer heel het bedrag
Een bijdrage storten kan op het rekeningnummer van het Gekkofonds: BE63 0682 5167 4308.
Vermeld zeker uw naam en adres in de opmerkingen bij uw betaling.

Investeer mee!
Kindervreugd nam in 2014 het beheer over van Het Veen in Brecht en Den Appeldijk in Weert. Aan beide gebouwen is echter heel wat werk en investeringen dringen zich op.
We blijven zo goedkoop mogelijk bosklassen en kampen organiseren in deze gebouwen en hebben uw steun nodig om te investeren.

Wat is het effect van mijn steun?

Onze volgende grote investering is de sanering van het oude zwembad in Het Veen. Dit zwembad ligt er al jaren versleten bij. We willen dit dan ook verwijderen en vervangen door een nagelnieuw sportterrein.

Investeert u mee in Het Veen?
Doe een gift op onze projectrekening BE10 0000 0000 0404 - BIC BPOTBEBB1 van de Koning Boudewijnstichting met de mededeling 128/2851/00004.
De Koning Boudewijnstichting verleent haar medewerking aan dit project. De giften aan de Stichting zijn fiscaal aftrekbaar vanaf € 40 (art. 145/22 WIB) en worden integraal doorgestort. Begin volgend jaar ontvangt u van de Koning Boudewijnstichting een fiscaal attest. Zo geniet u van een belastingvermindering.

Jouw duo-legaat
Met een duo legaat kan u heel wat successierechten uitsparen. U schenkt aan Kindervreugd en tegelijk bevoordeelt u uw erfgenamen.
Kindervreugd betaalt in dat geval de volledige successierechten voor uw erfgenamen tegen het gunsttarief van 8,5 %. Dus alle partijen winnen hierbij, met de overheid als vrijwillige verliezer.

Een duo-legaat moet aan drie voorwaarden voldoen:

  • Er moet een testament zijn
  • Dit legaat is opgesteld ten voordele van één of meerdere personen
  • U wijst Kindervreugd aan als algemeen legataris

Kindervreugd betaalt alle successierechten, ook die van de andere erfgenamen.
Overweegt u een duo-legaat of een deel van uw vermogen aan Kindervreugd na te laten, raadpleeg dan altijd een notaris en laat de berekening maken in uw specifieke geval.

In deze infobrochure vindt u alvast meer info over de materie.

Iets te vieren?
Een geboorte, een huwelijksverjaardag, ...

U heeft iets te vieren met familie en vrienden? Steevast komt dan de vraag: wat wil(len) je (jullie) als cadeau?
Waarom niet kiezen voor Kindervreugd? Vermeld onze coördinaten op uw uitnodiging en uw gasten doen de rest.